Ustavna komisija

Ustavna komisija Kosova je osnovana od strane Predsednika Kosova, u saglasnosti sa preporukama Specijalnog izaslanika Ujedninjenih Nacija, Ahtisarija, iznešenim u Izveštaju o budućem statusu Kosova, podnešenog Generalnom Sekretaru Ujedinjenih Nacija. Komisija odražava diverzitet Kosova i odgovorna je za pripremu nacrta Ustava koji predstavlja interese svih građana Kosova.

Ustavna komisija je zvanično proglašena od strane predsednika Kosova, njegovom proklamacijom datiranom 19. februara 2008. Dr hajredin Kući i Gdjica Nekibe Keljmendi su postavljeni na pozicije Predsednika i Podpredsednice. Kako bi ste videli proklamaciju predsednika kliknite ovde.

Ustavna komisija je uspostavila 10 radnih pod-grupa koje se fokusiraju na specifična polja ustava. Članovi Ustavne komisije prikazani dole, predsedavaju specifičnim radnim grupama. 

Lista radnih podgrupa:

 

1.Radna grupa za izradu preambule

Predsedavajući: Bljerim Šalja

 

2.Radna grupa za vodeće principe, vladavinu prava i privremene principe

Predsedavajući: Arsim Bajrami

 

3. Radna grupa za kosovske institucije

Predsedavajući: Rame Manaj i Jakup Krasnići

 

4. Radna grupa za osnovna ljudska prava i slobode

Predsedavajuća: Gjuljeta Muškolaj

 

5. Red i mir

Predsedavajući: Kadri Krueziu

 

6. Prava zajednica

Predsedavajući: Mahir Jagcilar

 

7. Ovlašćenja pravosuđa, tužilaštvo i ustavni sud

Predsedavajući: Nekibe Keljmendi

 

8. Ekonomski odnosi

Predsedavajući: Iljaz Ramajli

 

9. Lokalna samouprava

Predsedavajući: Ekrem Krueziu

 

10.Nezavisne agencije i ombudsman

Predsedavajući: Iljber Hisa

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti