Dokumenti

Arhiva dokumenata

2008
2007

Dokumenti

 • 29 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o konačnim i tranzicionim odredbama - Priština

  Download

 • 29 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Glogovac

  Download

 • 29 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Srbica

  Download

 • 28 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o osnovnim pravima i slobodama - Priština

  Download

 • 28 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Peć

  Download

 • 28 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Istok

  Download

 • 27 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o sektoru bezbednosti - Priština

  Download

 • 27 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Đakovica

  Download

 • 27 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Dečani

  Download

 • 26 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Mališevo

  Download

 • 26 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Orahovac

  Download

 • 25 Februar 2008

  Zapisnik sa faruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o prava zajendnica i njihovih pripadnika - Prizren

  Download

 • 25 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Štimlje

  Download

 • 25 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Lipljan

  Download

 • 24 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o lokalnoj vladi i teritorijalnoj organizaciji - Priština

  Download

 • 24 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Prizren

  Download

 • 24 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Suva reka

  Download

 • 23 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Mitrovica

  Download

 • 23 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o ekonomskim odnosima - Priština

  Download

 • 23 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Vučitrn

  Download

 • 22 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o pravnnom sistemu i tužilaštvu kao i Ustavnom sudu - Priština

  Download

 • 22 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Gnjilane

  Download

 • 22 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Vitina

  Download

 • 22 Februar 2008

  Transkript sa konferencije za novinare na temu "Ustav Kosova" - Priština/Čaglavica

  Download

 • 21 Februar 2008

  Zapisnik sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o skupština, predsednik i vlada republike Kosova - Priština

  Download

 • 21 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Priština

  Download

 • 21 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Podujevo

  Download

 • 20 Februar 2008

  Zapisnik foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruženjima i zainteresovanim grupama o osnovnim pravima i slobodama - Priština

  Download

 • 20 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Kačanik

  Download

 • 20 Februar 2008

  Zapisnik sa diskusije o Nacrtu Ustava - Uroševac

  Download

 • 19 Februar 2008

  "Proklamacija Predsednika kojom se imenuje Ustavna komisija Republike Kosovo" - Priština

  Download

 • 8 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Mališevo

  Download

 • 7 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Štimlje

  Download

 • 7 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Lipljan

  Download

 • 6 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Novobrdo

  Download

 • 6 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Kamenica

  Download

 • 5 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Glogovac

  Download

 • 5 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Srbica

  Download

 • 4 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Mitrovica

  Download

 • 4 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Podujevo

  Download

 • 2 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Gnjilane

  Download

 • 2 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Vitina

  Download

 • 1 Februar 2008

  "Zapisnik javne rasprave" - Peć

  Download

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti