Arhiva vesti

arrow_left 2008 arrow_right

Izveštaji iz štampe

 • 7 April 2008

  Priština, Kosovo, 7. aprila 2008. - Ustavna Komisija je podnela predlog Ustava Predsedniku Republike Kosovo

  Priština, Kosovo, 7. aprila 2008. - Ustavna Komisija je podnela predlog Ustava Predsedniku Republike Kosovo

  Čitaj dalje
 • 2 April 2008

  Nacrt Ustava Republike Kosovo je potvrđen

  Priština, Kosovo, 2. april 2008. Nacrt Ustava Republike Kosovo je potvrđen danas od strane g. Pieter Feith, Međunarodnog Civilnog Predstavnika. Pismom koje je uputio g.Hajredin Kućiju (Hajredin Kuši), Predsedavjućem Ustavne Komissije Republike Kosovo, g.Pieter Feith, Međunarodni Civilni Predstavnik informiše Ustavnu Komisiju da je nacrt Ustava Republike Kosovo razmotren i da on, na osnovu odgovornosti određenih članom 10.4 Sveobuhvatnog predloga o rešenju statusa Kosova, od dana 26. marta 2007., potvrđuje isti..

  Čitaj dalje
 • 2 April 2008

  Priština, Kosovo, 2. april 2008. - Ustavna Komisija usvaja tekst nacrta Ustava Republike Kosovo

  Priština, Kosovo, 2. april 2008. - Ustavna Komisija usvaja tekst nacrta Ustava Republike Kosovo

  Čitaj dalje

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti