Arhiva vesti

arrow_left 2008 arrow_right

Izveštaji iz štampe

2 April 2008

Priština, Kosovo, 2. april 2008. - Ustavna Komisija usvaja tekst nacrta Ustava Republike Kosovo

 

Ustavna Komisija Republike Kosovo je juče, potpunim koncenzusom, usvojila konačni nacrt Ustava.

Ustavna Komisija je sa velikim zalaganjem, nakon korisne javne debate, prikupila, analizirala i razmotrila sve komentare, primedbe i predloge koje su dali građani, stručnjaci i veliki broj aktivista na skupovima i putem diskusija sa građanima, kao i za okruglim stolovima organizovanim širom Kosova sa različitim grupama od interesa. Sa posebnom pažnjom su razmotreni svi komentari pristigli na internet stranicu Komisije, kao i različita pisma koja su stigla na adresu Sekretarijata Komisije i putem medija. Konačni tekst nacrta Ustava reflektuje sve komentare, primedbe i predloge građana koje je Ustavna komisija ocenila kao one koji su u saglasnosti sa Deklaracijom nezavisnosti i međunarodnim obavezama Republike Kosovo.

Očekuje se da će Međunarodni Civilni Predstavnik ubrzo odobriti nacrt Ustava Republike Kosovo.

Konačni tekst nacrta Ustava Republike Kosovo će se objaviti na internet stranici Ustavne komisije pre usvajanja istog od strane Skupštine Kosova.

Za dodatne informacije o Ustavu, procesu nacrta i javnim događajima, posetite: 

www.kushtetutakosoves.info , www.ustavkosova.info , www.kosovoconstitution.info.

Za Ustavnu Komisiju:

Ustavna Komisija Kosova je osnovana od strane Predsednika Kosova, u saglasnosti sa preporukama Specijalnog Izaslanika Ujedinjenih Nacija, Ahtisarija, iznešenim u Izveštaju o budućem statusu Kosova, podnešenog Generalnom Sekretaru Ujedinjenih Nacija. Komisija odražava diverzitet Kosova i odgovorna je za pripremu nacrta Ustava koji predstavlja interese svih građana Kosova.

Kontakt:

Sekretarijat Ustavne Komisije


Vlada Kosova, nova zgrada, 8. sprat, kancelarija br. 803

Trg Skenderbeg

10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 20014 208 

 

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti