Arhiva vesti

2008

Dogadjaji

 • 20 Februar 2008.

  Kačanik - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Uroševac - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Priština - Uživo RTK Debata sa članovima komisije

  Čitaj dalje
 • Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o osnovnim pravima i slobodama

  Čitaj dalje
 • 21 Februar 2008.

  Priština - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o skupština, predsednik i vlada republike Kosova

  Čitaj dalje
 • Podujevo - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 22 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o pravnnom sistemu i tužilaštvu kao i Ustavnom sudu

  Čitaj dalje
 • Priština - Pres konferencija za srpske medije

  Čitaj dalje
 • Gnjilane - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Vitina - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 23 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o ekonomskim odnosima

  Čitaj dalje
 • Priština - Diskusija o nacrtu Ustava sa članovima Skupština opština

  Čitaj dalje
 • Mitrovica - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Vučitrn - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 24 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o lokalnoj vladi i teritorijalnoj organizaciji

  Čitaj dalje
 • Prizren - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Suva reka - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Gnjilane - Diskusija o nacrtu Ustava sa članovima Skupština opština

  Čitaj dalje
 • 25 Februar 2008.

  Prizren - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o prava zajendnica i njihovih pripadnika

  Čitaj dalje
 • Prizren - Diskusija o nacrtu Ustava sa članovima Skupština opština

  Čitaj dalje
 • Štimlje - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Lipljan - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 26 Februar 2008.

  Priština - Diskusija o Nacrtu Ustava – Ljudska prava

  Čitaj dalje
 • Mališevo - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Orahovac - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 27 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o sektoru bezbednosti

  Čitaj dalje
 • Šakovica - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Dečani - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 28 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o osnovnim pravima i slobodama

  Čitaj dalje
 • Peć - Diskusija o nacrtu Ustava sa članovima Skupština opština

  Čitaj dalje
 • Peć - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Istok - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • 29 Februar 2008.

  Priština - Forumi za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o konačnim i tranzicionim odredbama

  Čitaj dalje
 • Srbica - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje
 • Glogovac - Diskusija o Nacrtu Ustava

  Čitaj dalje

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti