Contact us

Contact us

Sekretarijat Ustavne radne grupe
Vlada Kosova

Nova zgrada, 8 sprat, kancelarija br. 803

Trg Skenderbeg

10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 20014 208 

Emai: info@kushtetutakosoves.info

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti