Dokumenti

Arhiva dokumenata

2008

Brošure

 • 26 Januar 2008
  Kushtetuta e Kosovës - Informata rreth procesit

  Kushtetuta e Kosovës - Informata rreth procesit

  Download

 • 26 Januar 2008
  Ustav Kosova - informacije o procesu izrade

  Ustav Kosova - informacije o procesu izrade

  Download

 • 26 Januar 2008
  Kosovo's Constitution - Information about the Process

  Kosovo's Constitution - Information about the Process

  Download

 • 26 Januar 2008
  Kosova anayasası - Süreç hakkında enformasyon

  Kosova anayasası - Süreç hakkında enformasyon

  Download

 • 26 Januar 2008
  Kosovako Achimosi - Informacije vash procesi

  Kosovako Achimosi - Informacije vash procesi

  Download

 • 26 Januar 2008
  Ustav Kosova - Informacije u vezi toka razvitka

  Ustav Kosova - Informacije u vezi toka razvitka

  Download

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti