Preambula

Mi, građani Kosova,

Odlučni u stvaranju slobodnog, demokratskog i dobronamernog Kosova, koje će biti domovina svih svojih građana;

Založeni za uspostavljanje države slobodnih građana, koja će garantovati prava, slobode i jednakost svih građana pred zakonom;

Založeni za stvaranje države Kosovo, koja će biti država ekonomskog napredka i socijalnog blagostanja;

Uvereni u to da će Kosovo doprineti stabilnosti u regionu i celoj Evropi, uspostavljajući prijateljske odnose i dobru saradnju sa svim susednim državama;

Uvereni da će država Kosovo bidi ugledan član porodice miroljubivih zemalja sveta;

Sa ciljem da će se država Kosovo uključiti u procese evroatlantske integracije;

Svečano usvajamo Ustav Republike Kosovo.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti