Hajredin Kuçi

Sadašnja funkcija :   

Zamenik Premijera

Politike Partija:         

Demokratska Partija Kosova – DPK

Ranije funkcije :     

  • Potpredsednik DPK
  • Prorektor UP – spoljni odnosi
  • Poslanik u Skupštini Kosova, sva tri mandata
  • Predsednik komisije Skupštine Kosova za obrazovanje, nauku i tehnologiju, 2001-2004
  • Predsednik komsije za pripremu Uredbe o radu Skupštine Kosova 2004-2007
  • Član pregovaračkog tima Kosova u pregovorima između Kosova i Srbije, uz međunarodno posredništvo
  • Profesor na UP i nekoliko ostalih univerziteta na Kosovu kao i u insotranstvu

Obrazovanje:          

Doktor nauka – Međunarodno pravo

Poznavanje jezika :  

  • Albanski,
  • Srpski, i
  • Engleski

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti