Arsim Bajrami

Sadašnja funkcija:      

 • Ministar, Ministarstvo javnih službi
 • Poslanik Skupštine Kosova (2007)
 • Član Ustavne Komisije Kosova 2007-2008

Politička partija:         

Demokratska Partija Kosova (DPK)

Ranija funkcija:         

 • Koopredsedavajući Grupe za pripremu nacrta Ustava  Kosova, pri kosovskoj pregovaračkoj delegaciji (2005-2006
 • Rektor Univerziteta Prištine (2004)
 • Poslanik Skupštine Kosova (2001)
 • Koopredsedavajući pripreme Ustavnog okvira (2001)
 • Zamenik Ministra Pravde u Privremenoj Vladi )
 • Pravni stručnjak pri delegaciji Kosova u Rambujeu, Francuska (1998)
 • Profesor, predmeti „Ustavno pravo“ i „Parlamentarna  teorija &    praksa“, „ Pravo Kosova na tranziciju“, na pravnom fakultetu Univerziteta Prištine.

Obrazovanje:            

 • Doktorat na temu „Normativni aspekti nezavisnosti Kosova u periodu od 1945-1994”, završen 1995.
 • 1985. završio postdiplomske studije Ustavnog prava
 • Specijalizacija u SAD, Engleskoj, Italiji, Nemačkoj

Poznavanje jezika:   

 • Albanski,
 • Srpski,
 • Engleski

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti