FAQ

Često postavljana pitanja

P: Kako je pripremljen Ustav?

Nacrt Ustava je pripremala Ustavna komisija koja se sastoji od 21 člana, uključujući pravne eksperte i predstavnike manjinskih zajednica Kosova.

P: Kako su izabrani članovi Ustavne komisije?:

Predsednik Kosova je, nakon konsultacija sa Predsedništvom Skupštine i Šefom ekipe za planiranje Međunarodne civilne kancelarije.

P: Kada je počeo rad na Ustavu?

Inicijalni rad je započet rane 2007. Počevši sa ustavnim odredbama utvrđenim u Ahtisarijevom predlogu za nadgledanu nezavisnost, Ustavna komisija je pripremila listu pitanja koja se trebaju uključiti u document, razmatrajući niz Ustava, sporazuma i konvencija celog sveta.

P: Koje su neke od ključnih odredbi Ustava?

Ustav Kosova je moderan dokument za moderno demokratiju, koji odražava međunarodna ustavna načela, uključujući ona koja se odnose na zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve građane.

P: Kakos u građani Kosova bili uključeni u proces pripreme nacrta?

Članovi Ustavne komisije su specifično imenovani da predstavljaju određene interese građana i grupa.

Onda kada je počeo proces nacrta grupe su odvojene na podgrupe, koje su za određene pitanja konsultovale sa stručnjacima i predstavnicima zajednica.

Ustavna komisija je usvojila plan o informisanju javnosti kako bi podržala javni dijalog o Ustavu, podeljen u dve faze. Prva faza je imala za cilj da informiše građane o procesu nacrta Ustava i diskutuje o ključnim načelima Ustava. Ustavna komisija je tokom ove faze saslušala predloge građana o procesu Ustava. Druga faza će se sastojati od javnih diskusija o nacrtu Ustava, sve to putem medija i sastanaka sa zajednicama. Građani će takođe moći da proslede svoje komentare putem veb stranice Ustava i poštom.

P: Kada će Kosovo imati svoj Ustav?

Nakon što Ustavna komisija bude uzela u obzir predloge javnosti i usvoji predloženi Ustav, Međunarodni civilni predstavnik će potvrditi saglasnost Ustava sa Ahtisarijevim predlogom. Skupština Kosova će nakon tog usvojiti Ustav, dvo-trećinskom većinom glasova svojih poslanika, nakon konsultacija sa poslanicima Skupštine koji predstavljaju zajednice koje ne čine većinu na Kosovu.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti