Arhiva galerije

arrow_left 2008 arrow_right

Galerija

 • 25 Februar 2008

  Slike sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o prava zajendnica i njihovih pripadnika - Prizren, 25. februar. 2008

  Vidi galeriju
 • 24 Februar 2008

  Slike sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o lokalnoj vladi i teritorijalnoj organizaciji - Priština, 24. februar. 2008

  Vidi galeriju
 • 23 Februar 2008

  Slike sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o ekonomskim odnosima - Priština, 23. februar. 2008

  Vidi galeriju
 • 21 Februar 2008

  Slike sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o skupština, predsednik i vlada republike Kosova - Priština, 21. februar 2008

  Vidi galeriju
 • 21 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Priština.

  Vidi galeriju
 • 21 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Podujeva.

  Vidi galeriju
 • 20 Februar 2008

  Slike sa foruma za diskusije sa NVO, profesionalnim udruzenjima i zainteresovanim grupama o osnovnim pravima i slobodama - Priština, 20. februar. 2008

  Vidi galeriju
 • 20 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Kacanik.

  Vidi galeriju
 • 20 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Ferizaj

  Vidi galeriju
 • 8 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Mališevo

  Vidi galeriju
 • 7 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Lipjan

  Vidi galeriju
 • 7 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Stimlje.

  Vidi galeriju
 • 6 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Novo brdo

  Vidi galeriju
 • 5 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Skenderaj.

  Vidi galeriju
 • 4 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Mitrovica

  Vidi galeriju
 • 2 Februar 2008

  Slike sa diskusije o Nacrtu Ustava, Viti.

  Vidi galeriju
 • 1 Februar 2008

  Okrugli sto za diskusije o ustavnom procesu, Peć

  Vidi galeriju

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti